Láskavé bytosti

  


Rovnováha 

Socha rovnováhy

První z kroku vede ke vzájemnému vyvážení.

Nalézání ideální vzdálenosti pro pevné těžiště které se stane harmonickým bodem o který se opírá i vzájemná důvěra. 

Společně pečují o toto místo. 

Stále roste, vyváží mnohé nerovnosti na této společné cestě.


Spojení

Socha spojení

Bytosti drží pohromadě jen to důležité.

Nejcennější

Ani majetek, smluvené svazky, ani sociální vizitka mezi přáteli  nebo společné zaměstnáni.

Jen láska...

Jediné pravé a čiré spojení

Spolu, pospolu..

 Vše ostatní je foremnéSjednocení

Socha sjednocení

Bytosti si navzájem vyměňující životní role na pilířích rovnováhy, důvěry a láskyplného spojení.

Snoubení

Socha snoubení

Ustálení,,

Ucelení se,,

Všechny tyto kroky podstoupené svobodně.

Proto ta křídla,,, 

Pro ty všechny možnosti ze kterých si byli schopni vybrat tu jedinou..

Letí spolu,, 

Svobodně 

Bytí

Spolubytí

Kdo jsem já a kdo ty? Kde končím a začínáš?

MY a naše společné JÁ


Andělé

jsou tu s námi,

 v nás.

Jsme to my, duše.

Duše které se rozhodli žít v páru, jedna pro druhou, pospolu.

Žena a muž, ona a no.

Ve dřevu opracovaného tímto způsobem vzniká velké pnutí, objevují se praskliny. 

Součástí soch, součástí nás samotných. 

Našich vztahů, jeden k druhému, sobě samému. 

Přesto jsou spolu, přes sílu která se je snaží rozdělit, sílu kterou nelze vidět, pouze cítit.

Existuje tedy? 

Nevkládají si ji tam oni? Skrze pokušení, hněv a závist? 

Vstupuje skrze tyto emoce? 

V objetí, bez obětí,, Síla nepronikne. 

Zanechá šrám, vzpomínku, zkušenost. 

Duše sílí, spolu s tělem.. a mysl? Nahlíží..

Mateřství

V českém jazyce jsem se doposud nesetkal se slovem které v sobě nese tolik pocitů jako slovo mateřství.

Tolik radostí i starostí.

Péče, důvěra, hrdost, soucítění, obětovní, obavy 

Jen zlomek všeho toho co se skrývá pod tímto pojmem, pod touto životní rolí. 

Více slov v soše,,, více v každé z vás.

 Tanečníci

Znáte tu hru které se občas hraje na zábavách nebo plesech?

Dva tanečníci mezi sebe vloží nafouknutý balonek a snaží se spolu tančit. Oba se musí navzájem vnímat aby na druhého nevyvíjeli přílišný tlak a balónek nepraskl nebo se naopak příliš nevzdalovali a balonek by tím spadnul.. 

Zábavná společenská hra viďte ? Nebo tu jde o vhodný příměr?


Rodina

Rodina

Křídla chrání ratolesti od zlého,

drží je pospolu,,

Objímají se navzájem,,,

co bychom byli bez vzájemné laskavé podpory?

Jeden bez druhého?

Pospolu, společně ale ne jen pro sebe,,

Však tu nejsme jen sami za sebe,

narodili jsme se sem jeden pro druhého,,

Pro sdílení té krásy,,

pokud víš že ji nevidí,,

ukaž,

poodkryj,,

ne silou,, lehce, pomalu

Každý může milovat,, ať zažil cokoliv,,

Na bolesti NElaskou je lékem jen láska,,

naplnění prázdného tím co tam patří,,

bez lží,, bez záplat

úplnost.